การเทรดตามแนวโน้ม(Trend)

2,978

แนวโน้ม (Trend)

แนวโน้มขาขึ้น (Uptrend)

แนวโน้มขาขึ้นสังเกตุได้จากการก่อตัวของราคาที่มียอดสูง(Higher High)ที่สูงขึ้นกว่ายอดสูงก่อนหน้า(high) และยอดต่ำใหม่(Higher Low) ที่สูงกว่ายอดต่ำก่อนหน้า(Low)  ดังนั้นแนวโน้มขาขึ้นก็คือการก่อตัวของยอดสูงที่ยกสูงขึ้น และยอดต่ำที่ยกสูงขึ้นเป็นลำดับ ดังภาพด้างล่าง

แนวโน้มขาลง(Downtrend)

แนวโน้มขาลงจะมียอดสูงที่ต่ำลงกว่ายอดสูงเดิมและยอดต่ำที่ต่ำลงกว่ายอดต่ำเดิมเป็นลำดับ ตามภาพด้านล่าง

นักเทรดจะใช้กลยุทธ์การไปตามแนวโน้มนั้นๆ ก็ต่อเมื่อมีการเคลื่อนไหวของราคาที่ชัดเจน ในขณะที่ตลาดเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นก็บาย ถ้าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาลงก็เซล

เมื่อไหร่ที่เราจะใช้เส้นแนวโน้ม(Trendline)?

เส้นแนวโน้ม คือเส้นตรงที่ลากขึ้นเพื่อแสดงทิศทางก่อนหน้าของราคา ทำให้เรามองเห็นอย่างชัดเจนว่าราคาเคลื่อนที่ไปทิศทางใด ความชันของมุมหรือของเส้นแนวโน้มยิ่งชันมากยิ่งแสดงให้เห็นถึงแรงเหวี่ยงมากเท่านั้น  อย่างไรก็ดีแนวโน้มที่มีความชันมากๆมักอยู่ได้ไม่นาน  นักลงทุนจะให้เส้นแนวโน้มเพื่อให้เห็น

1.ทิศทางของแนวโน้ม

2.ความลาดชันของแนวโน้ม

3.ความเป็นไปได้ของรูปแบบแผนภูมิที่ค่อยๆมีพัฒนาการ

เมื่อตลาด Forex เริ่มมีแนวโน้ม มันสามารถดำรงอยู่เป็นเวลานาน นักลงทุนส่วนใหญ่ชอบที่จะลงทุนสวนกับแนวโน้ม เป็นเทคนิคที่อันตรายมาก เนื่องจากไม่มีใครรู้ว่าแนวโน้มจะกลับตัวเมื่อไหร่ เราต้องระมัดระวังให้มาก และควรลงทุนไปทิศทางเดียวกับแนวโน้ม

การเข้าใจแนวโน้ม

มีหลักการสำคัญสามประการที่เราต้องติดตาม ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดที่ต้องทำความเข้าใจ คือ

1.ลงทุนไปตามแนวโน้มของตลาดเสมอ

2.ถ้าตลาดมีแนวโน้มขาขึ้นให้เปิดสถานะ buy

3.ถ้าตลาดมีแนวโน้มขาลงให้เปิดสถานะ sell

เมื่อราคาเคลื่อนไหวไปตามแนวโน้ม  เราต้องเอาใจใส่ให้รู้ว่าแรงเหวี่ยงของตลาดได้ก่อตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งไปในทิศทางเดียว  จงจำไว้ว่าแนวโน้มคือเพื่อนของคุณไปไหนต้องไปด้วยกัน

แนวโน้มกลยุทธ์ (Trend Strategy)

กรอบเวลา(Timeframe)ในการเทรดที่มีความเหมาะสมคือ 30 นาที 1 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง และ day ถ้ากรอบเวลาน้อยกว่านี้มักจะมีความถี่สูงและมีการแกว่งตัวมาก

เครื่องมือชี้นำ(Indicators)

ไม่มีการใช้เครื่องมือชี้นำในกลยุทธ์นี้ เราใช้เพียงแค่เส้นแนวโน้ม เหมาะสำหรับการเทรดคู่เงินทั้งหมด

เทรดอย่างไรในแนวโน้มขาขึ้น

ในแนวโน้มขาขึ้นถูกกำหนดไว้ว่าต้องมียอดสูงและยอดต่ำที่ยกสูงขึ้นกว่าจุดเดิม  ดังเช่นในรูปภาพดังนี้

การเปิดสถานะ Buy ทันทีที่ราคาแตะเส้นแนวโน้ม D จุดตัดขาดทุนถูกวางไว้จุดต่ำก่อนหน้าลงมา 2-3 จุด  เพราะคาดการณ์ว่าราคาจะขึ้นต่อเนื่อง  ส่วนเป้าหมายนั้นกำหนดไว้ที่ 1:2 อย่างเช่น ตั้ง stoploss ไว้ที่ 50 pips จุด Profit อยู่ที่ 100 pips  จากจุดเข้าซื้อ

เทรดอย่างไรในแนวโน้มขาลง

ในแนวโน้มขาลง กำหนดไว้ว่าต้องมีจุดสูงสุุดและจุดต่ำสุดที่ลดลงต่ำกว่าจุดเดิม  ดังในรูปภาพด้างล่าง  

พิจารณาเปิดสถานะ Sell เมื่อราคาแตะเส้นแนวโน้ม D จุด stoploss ตั้งไว้ที่จุดสูงก่อนหน้าขึ้นไป 2-3 pips เนื่องจากคาดการณ์ว่าราคาจะไม่ขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่  สำหรับจุดเป้าหมายหรือจุดทำกำไรกำหนดไว้ที่ 1:2 อย่างเช่นตั้งจุด stoploss ไว้ที่ 50 pips จากจุดขาย จุดทำไรก็เป็นสองเท่าคือ 100 pips จากจุดขาย นั่นเอง

ความเห็นถูกปิด แต่trackbacksละ Pingbacks are เปิด