รูปแบบการกลับตัวแท่งเทียน

0 35,961

รูปแบบการกลับตัวแท่งเทียน 

รูปแบบแท่งเทียนต่างๆในการกลับตัวในขาขึ้นครับ รูปแบบการกลับตัวแท่งเทียน (price action) ซึ่งจะมีนัยยะสำคัญเสมอ เมื่อกราฟเกิดเทรนขาลงอยู่ดีๆแล้วมีการกลับตัวและจะเปลี่ยนจากเทรนลงเป็นเทรนขาขึ้นนั้น ซึ่งอาจจะเกิดการกลับตัวเมื่อเกิดขึ้นตรงยอดของกราฟ หรือมีแนวรับอยู่ตรงที่เกิดแท่งเทียนมีการกลับตัวลักษณะต่างๆ ซึ่งจะดูลักษณะของแท่งเทียนที่มีการกลับตัว อย่างเช่น ฮารามิครอส ดาว แอบซอร์บชั่น ฮารามิ ดาวกลับตัว ฝนในตำแนห่งของดาวกลับตัว อีเวนนึ่งครอส แนวคิดการกรองดาว เส้นบรรจบ เป็นต้น

รูปแบบแท่งเทียนการกลับตัวขาลงครับ ดังรูปภาพ

เป็นรูปแบบของการกลับตัวของแท่งเทียนซึ่งจะมีนัยยะสำคัญเสมอซึ่งอาจจะเกิดการกลับตัวเมื่อเกิดขึ้นตรงยอดของกราฟ หรือมีแนวต้านอยู่ตรงที่เกิดแท่งเทียนลักษณะต่างๆ ดังนี้

เปิดบัญชีเทรด 

เรียบเรียงโดย www.ทีมงานforextrader2win.com

ทิ้งคำตอบไว้