Forex ll แนะนำฟอเร็กซ์เบื้องต้น ll สอนเทรดฟรี ll เรียนรู้การเทรด ll เทรดฟอเร็กซ์เป็นอาชีพ ll

รูปแบบการกลับตัวแท่งเทียน

30,574

รูปแบบการกลับตัวแท่งเทียน 

รูปแบบแท่งเทียนต่างๆในการกลับตัวในขาขึ้นครับ 

เป็นรูปแบบของการกลับตัวของแท่งเทียน (price action) ซึ่งจะมีนัยยะสำคัญเสมอ ซึ่งอาจจะเกิดการกลับตัวเมื่อเกิดขึ้นตรงยอดของกราฟ หรือมีแนวรับอยู่ตรงที่เกิดแท่งเทียนลักษณะต่างๆ  ดังนี้

รูปแบบแท่งเทียนการกลับตัวขาลงครับ ดังรูปภาพ

เป็นรูปแบบของการกลับตัวของแท่งเทียนซึ่งจะมีนัยยะสำคัญเสมอซึ่งอาจจะเกิดการกลับตัวเมื่อเกิดขึ้นตรงยอดของกราฟ หรือมีแนวต้านอยู่ตรงที่เกิดแท่งเทียนลักษณะต่างๆ ดังนี้

เปิดบัญชีเทรด 

เรียบเรียงโดย www.ทีมงานforextrader2win.com