มาจิ้นและเลเวอเรจ XM ล่าสุด

189

มาจิ้นและเลเวอเรจ XM ล่าสุด

8 ประเภทสินทรัพย์ พร้อม 10 แพลตฟอร์มซื้อขาย และตราสารมากกว่า 1000 ตัว
เทรดฟอเร็กซ์ สกุลเงินดิจิทัล หุ้นรายตัว สินค้าโภคภัณฑ์ โลหะมีค่า พลังงาน และดัชนีหุ้นที่ XM

เลเวอเรจที่ยืดหยุ่นได้ตั้งแต่ 1:1 จนถึง 1000:1

ที่ XM ลูกค้าสามารถเลือกทำการเทรดโดยใช้ระดับของมาร์จิ้นและเลเวเรจเริ่มตั้งแต่ 1:1 ไปจนถึง 1000:1

หลักประกันขั้นต่ำและเลเวอเรจของ XM ขึ้นอยู่กับมูลค่าหุ้นทั้งหมดในบัญชีของท่าน ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง:

เลเวอเรจ มูลค่าหุ้นทั้งหมด
1:1 ถึง 1:1000 $5 – $40,000
1:1 ถึง 1:500 $40,001 – $80,000
1:1 ถึง 1:200 $80,001 – $200,000
1:1 ถึง 1:100 ตั้งแต่ $200,001 ขึ้นไป

เกี่ยวกับมาร์จิ้น

มาร์จิ้นเป็นหลักประกันที่ใช้รองรับความเสี่ยงเกี่ยวกับเครดิตที่เกิดขึ้นในช่วงการเทรด

มาร์จิ้นจะถูกแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของขนาดโพซิชั่น (เช่น 5% หรือ 1%), และเหตุผลที่จะต้องมีเงินทุนในบัญชีซื้อขายของท่านคือเพื่อให้มีมาร์จิ้นเพียงพอ สำหรับมาร์จิ้น 1% โพซิชั่นขนาด $1,000,000 ต้องการเงินฝาก $10,000

สำหรับฟอเร็กซ์, ทองคำ และเงิน คุณจะสามารถเปิดโพซิชั่นใหม่ได้ถ้าหากมาร์จิ้นที่ต้องใช้สำหรับโพซิชั่นใหม่เท่ากับหรือน้อยกว่าฟรีมาร์จิ้นของบัญชี เมื่อทำการเฮดจ์ คุณจะสามารถเปิดโพซิชั่นขึ้นมาได้ถึงแม้ว่าระดับมาร์จิ้นจะต่ำกว่า 100% ก็ตาม เนื่องจากมาร์จิ้นที่ต้องใช้สำหรับโพซิชั่นที่ถูกเฮดจ์นั้นเท่ากับศูนย์

สำหรับตราสารตัวอื่นๆ คุณจะสามารถเปิดโพซิชั่นใหม่ได้ถ้าหากมาร์จิ้นที่ต้องใช้สำหรับโพซิชั่นใหม่เท่ากับหรือน้อยกว่าฟรีมาร์จิ้นของบัญชี เมื่อทำการเฮดจ์ มาร์จิ้นที่ต้องใช้สำหรับโพซิชั่นที่ถูกเฮดจ์จะเท่ากับ 50% คุณสามารถเปิดโพซิชั่นที่ถูกเฮดจ์ใหม่ได้ถ้าหากมาร์จิ้นที่ต้องใช้สุดท้ายเท่ากับหรือน้อยกว่าอิควิตี้รวมของบัญชี

มาร์จิ้นแบบไม่คงที่สำหรับสกุลเงินดิจิทัล

ที่ XM เลเวอเรจสำหรับ CFD ของสกุลเงินดิจิทัลจะเป็นแบบไม่คงที่และจะถูกปรับโดยอัตโนมัติตามปริมาณการซื้อขายของตราสารแต่ละตัว นั่นหมายความว่า ในขณะที่ปริมาณการซื้อขายของตราสารได้เพิ่มขึ้น เปอร์เซ็นต์มาร์จิ้นจะเพิ่มขึ้นสัมพันธ์กับค่าเลเวอเรจของตราสารแต่ละตัว

นอกจากนี้คุณควรทราบว่า การคำนวณมาร์จิ้นจะถูกคิดตามตราสารที่ได้ทำการซื้อขาย ดังนั้นเมื่อลูกค้ามีโพซิชั่นของตราสารหลายตัวเปิดอยู่ มาร์จิ้นจะถูกคำนวณแยกจากกันตามตราสารแต่ละตัว

คุณสามารถดูวิธีการคำนวณมาร์จิ้นแบบไม่คงที่ได้จากตัวอย่างด้านล่างนี้ โปรดทราบว่าตัวเลขที่อยู่ในตารางเหล่านี้เป็นตัวเลขที่ใช้เพื่อแสดงเป็นตัวอย่างเท่านั้นและไม่สามารถนำมาใช้ในการคำนวณสำหรับการซื้อขายจริงได้

ตัวอย่าง:

Lots เปอร์เซ็นต์มาร์จิ้นแบบไม่คงที่ เลเวอเรจ
0-40 0.2% 1:500
40-120 0.4% 1:250
120-200 2% 1:50
200+ 100% 1:1

ตัวอย่างที่ 1: ลูกค้าซื้อขาย BTCUSD จำนวน 10 lot ที่ราคาเปิด 25,000 USD ด้วยบัญชีสกุลเงิน USD

Lots เปอร์เซ็นต์มาร์จิ้นแบบไม่คงที่ มาร์จิ้นที่ใช้จริง
10 0.2% Lot * ขนาดสัญญา * ราคาเปิด * เปอร์เซ็นต์มาร์จิ้น = 10 * 1 * 25,000 * 0.2 % = 500 USD
มาร์จิ้นรวม = 500 USD

ตัวอย่างที่ 2: ลูกค้าซื้อขาย BTCUSD จำนวน 50 lot ที่ราคาเปิด 25,000 USD ด้วยบัญชีสกุลเงิน USD

Lots เปอร์เซ็นต์มาร์จิ้นแบบไม่คงที่ มาร์จิ้นที่ใช้จริง
40 0.2% Lot * ขนาดสัญญา * ราคาเปิด * เปอร์เซ็นต์มาร์จิ้น = 40 * 1 * 25,000 * 0.2 % = 2,000 USD
10 0.4% Lot * ขนาดสัญญา * ราคาเปิด * เปอร์เซ็นต์มาร์จิ้น = 10 * 1 * 25,000 * 0.4 % = 1,000 USD
มาร์จิ้นรวม = 3,000 USD

ตัวอย่างที่ 3: ลูกค้าซื้อขาย BTCUSD จำนวน 210 lot ที่ราคาเปิด 25,000 USD ด้วยบัญชีสกุลเงิน USD

Lots เปอร์เซ็นต์มาร์จิ้นแบบไม่คงที่ มาร์จิ้นที่ใช้จริง
40 0.2% Lot * ขนาดสัญญา * ราคาเปิด * เปอร์เซ็นต์มาร์จิ้น = 40 * 1 * 25,000 * 0.2 % = 2,000 USD
80 0.4% Lot * ขนาดสัญญา * ราคาเปิด * เปอร์เซ็นต์มาร์จิ้น = 80 * 1 * 25,000 * 0.4 % = 8,000 USD
80 2% Lot * ขนาดสัญญา * ราคาเปิด * เปอร์เซ็นต์มาร์จิ้น = 80 * 1 * 25,000 * 2 % = 40,000 USD
10 100% Lot * ขนาดสัญญา * ราคาเปิด * เปอร์เซ็นต์มาร์จิ้น = 10 * 1 * 25,000 * 100 % = 250,000 USD
มาร์จิ้นรวม = 300,000 USD

ในกรณีที่ค่าเลเวอเรจของบัญชีต่ำกว่าค่าเลเวอเรจของตราสารที่ทำการเทรด เลเวอเรจของตราสารจะถูกปรับลดลงเพื่อให้ตรงตามค่าเลเวอเรจของบัญชี

คุณสามารถดูวิธีการคำนวณมาร์จิ้นแบบไม่คงที่และการจำกัดเลเวอเรจแบบไม่คงที่ตามเลเวอเรจของบัญชีได้จากตัวอย่างด้านล่างนี้ โปรดทราบว่าตัวเลขที่อยู่ในตารางเหล่านี้เป็นตัวเลขที่ใช้เพื่อแสดงเป็นตัวอย่างเท่านั้นและไม่สามารถนำมาใช้ในการคำนวณสำหรับการซื้อขายจริงได้

ตัวอย่าง:

BTCUSD

Lots เปอร์เซ็นต์มาร์จิ้นแบบไม่คงที่ เลเวอเรจ เลเวอเรจของบัญชี เลเวอเรจที่ใช้ เปอร์เซ็นต์มาร์จิ้นแบบไม่คงที่ที่ถูกใช้
0-40 0.2% 1:500 1:100 1:100 1%
40–120 0.4% 1:250 1:100 1%
120–200 2% 1:50 1:50 2%
200+ 100% 1:1 1:1 100%

ตัวอย่างที่ 4: ลูกค้าซื้อขาย BTCUSD จำนวน 210 lot ที่ราคาเปิด 25,000 USD ด้วยบัญชีสกุลเงิน USD และเลเวอเรจของบัญชีที่ 100:1

Lots เปอร์เซ็นต์มาร์จิ้นแบบไม่คงที่ มาร์จิ้นที่ใช้จริง
40 1% Lot * ขนาดสัญญา * ราคาเปิด * เปอร์เซ็นต์มาร์จิ้น = 40 * 1 * 25,000 * 1 % = 10,000 USD
80 1% Lot * ขนาดสัญญา * ราคาเปิด * เปอร์เซ็นต์มาร์จิ้น = 80 * 1 * 25,000 * 1 % = 20,000 USD
80 2% Lot * ขนาดสัญญา * ราคาเปิด * เปอร์เซ็นต์มาร์จิ้น = 80 * 1 * 25,000 * 2 % = 40,000 USD
10 100% Lot * ขนาดสัญญา * ราคาเปิด * เปอร์เซ็นต์มาร์จิ้น = 10 * 1 * 25,000 * 100 % = 250,000 USD
มาร์จิ้นรวม = 320,000 USD

มาร์จิ้นของตราสารทุน และ CFD ของดัชนีฟิวเจอร์ส

ที่ XM เลเวอเรจของตราสารทุนและ CFD ของดัชนีฟิวเจอร์สจะปรับโดยอัตโนมัติ เลเวอเรจในกรณีดังกล่าวจะเป็นเลเวอเรจที่ต่ำที่สุดระหว่าง (i) เลเวอเรจในบัญชีซื้อขายของท่าน และ (ii) เลเวอเรจของ CFD สกุลเงินเฉพาะ

โปรดทราบว่าการคำนวณมาร์จิ้นเป็นการคำนวณตามตราสารที่ซื้อขายแต่ละตัว ดังนั้น เมื่อลูกค้าเปิดสัญญาซื้อขายในหลายตราสารพร้อมกัน แต่ละสัญญาซื้อขายจะคำนวณมาร์จิ้นแยกจากกัน

จากตัวอย่างด้านล่าง ท่านจะเห็นวิธีคำนวณมาร์จิ้นของตราสารทุน และ CFD ของดัชนีฟิวเจอร์ส โปรดคำนึงว่าตัวเลขนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ไม่ควรนำมาใช้คำนวณการซื้อขายจริง

มาร์จิ้นที่กำหนดสำหรับตราสารทุน และ CFD ของดัชนีฟิวเจอร์ส = [lot*ขนาดของสัญญา*ราคาเปิด) / เลเวอเรจต่ำสุดของ (เลเวอเรจของบัญชี หรือเลเวอเรจที่กำหนด)]

สูตรของดัชนีข้างต้นแสดงให้เห็นว่า เลเวอเรจในการเปิดสัญญาซื้อขายอยู่ในระดับต่ำที่สุดระหว่างเลเวอเรจบัญชีและเลเวอเรจที่กำหนด

ตัวอย่างที่ 1 : สมมติว่าท่านซื้อขาย US30Cash จำนวน 10 lot ที่ราคาเปิด 34,500 USD ด้วยสกุลเงินหลักของบัญชี USD และเลเวอเรจของบัญชีอยู่ที่ 1:200 แต่เลเวอเรจสำหรับ US30Cash จะอยู่ที่ 500

มาร์จิ้นที่กำหนดสำหรับการเปิดสัญญาซื้อขาย US30Cash (ตัวอย่างที่ 1) = (10*1*34,500) / 200 = $1,725

ตัวอย่างที่ 2 : สมมติว่าท่านซื้อขาย US30Cash จำนวน 15 lot ที่ราคาเปิด 34,500 USD ด้วยสกุลเงินหลักของบัญชี USD และเลเวอเรจของบัญชีอยู่ที่ 1:888 แต่เลเวอเรจสำหรับ US30Cash จะอยู่ที่ 500

มาร์จิ้นที่กำหนดสำหรับการเปิดสัญญาซื้อขาย US30Cash (ตัวอย่างที่ 2) = (15*1*34,000) / 500 = $1,035

เกี่ยวกับเลเวอเรจ

ด้วยการใช้เลเวอเรจ คุณจะสามารถซื้อขายโพซิชั่นที่มีขนาดใหญ่กว่าจำนวนเงินในบัญชีซื้อขายของคุณได้ ขนาดของเลเวอเรจถูกแสดงเป็นอัตราส่วน เช่น 50:1, 100:1, หรือ 500:1 สมมติว่าคุณมีเงิน $1,000 อยู่ในบัญชีซื้อขายและคุณทำการซื้อขายขนาด 500,000 USD/JPY เลเวอเรจของคุณจะเท่ากับ 500:1

เป็นไปได้อย่างไรที่คุณจะสามารถทำการซื้อขายเป็นจำนวนเงินมากถึง 500 เท่าของจำนวนเงินที่คุณมีอยู่ได้? ที่ XM คุณมีเครดิตระยะสั้นฟรี เมื่อใดก็ตามที่คุณซื้อขายด้วยมาร์จิ้น: สิ่งนี้จะทำให้คุณสามารถซื้อได้มากกว่าจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีของคุณได้ หากไม่มีเครดิตนี้คุณจะสามารถทำการซื้อหรือขายได้เพียงแค่ครั้งละ $1,000 เท่านั้น

XM จะติดตามดูอัตราส่วนเลเวอเรจในบัญชีของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา และ XM ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนอัตราส่วนเลเวอเรจ (เช่น ลดอัตราส่วนเลเวอเรจ) โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบสำหรับในแต่ละกรณี และ/หรือในบัญชีใด ๆ หรือบัญชีทั้งหมดของลูกค้า ตามที่ XM เห็นว่าเหมาะสม

เลเวอเรจ ของ XM

ที่ XM คุณสามารถเลือกระดับของเลเวเรจได้ตั้งแต่ 1:1 ไปจนถึง 1000:1 ขึ้นอยู่กับประเภทบัญชีที่คุณได้เปิดไว้ โดยระดับของมาร์จิ้นที่ต้องใช้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงสัปดาห์หรือในช่วงข้ามคืนหรือวันหยุดสุดสัปดาห์ นอกจากนี้ที่ XM คุณยังสามารถเลือกที่จะเพิ่มหรือลดเลเวอเรจได้ตามที่คุณต้องการ

ความเสี่ยงของเลเวอเรจ

การใช้เลเวอเรจทำให้คุณสามารถทำกำไรได้เป็นจำนวนมากแม้ว่าคุณมีเงินลงทุนเริ่มต้นเป็นจำนวนน้อย แต่ในทางกลับกันคุณจะสามารถขาดทุนได้มากเช่นกันถ้าหากคุณไม่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ถูกต้อง

นี่คือเหตุผลที่ XM มีช่วงของขนาดเลเวอเรจให้คุณเลือกได้เลือกตามระดับความเสี่ยงที่คุณต้องการ อย่างไรก็ตามเราไม่แนะนำให้คุณทำการซื้อขายที่ระดับใกล้เคียงกับเลเวอเรจ 1000:1 เนื่องจากมีความเสี่ยงที่สูง

การติดตามดูมาร์จิ้น

ที่ XM คุณสามารถควบคุมความเสี่ยงแบบรีลไทม์ได้ด้วยการติดตามดูมาร์จิ้นที่ใช้ไปและที่เหลืออยู่

มาร์จิ้นที่ใช้ไปและที่เหลืออยู่รวมกันคืออิควิตี้ของคุณ มาร์จิ้นที่ใช้ไปคือจำนวนเงินที่คุณต้องมีอยู่เพื่อรักษาการเทรดของคุณ (เช่น ถ้าหากคุณตั้งให้บัญชีมีเลเวอเรจ 100:1, มาร์จิ้นที่คุณต้องเผื่อไว้คือ 1% ของขนาดของการเทรด) มาร์จิ้นที่เหลืออยู่คือจำนวนเงินที่เหลืออยู่ในบัญชีของคุณซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเงินทุนของคุณ คุณสามารถทำการเปิดโพซิชั่นเพิ่มเติมได้ด้วยมาร์จิ้นส่วนนี้หรือจะเผื่อไว้เพื่อรองรับผลขาดทุน

Margin Call

ถึงแม้ว่าลูกค้าแต่ละท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามดูกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนบัญชีของตนเอง XM ปฏิบัติตามนโยบาย margin call เพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงสูงสุดที่เป็นไปได้ของคุณไม่มากกว่าอิควิตี้ในบัญชีของคุณ

เมื่อใดก็ตามที่อิควิตี้ของคุณลดลงต่ำกว่า 50% ของมาร์จิ้นที่ใช้ในการรักษาโพซิชั่นที่เปิดอยู่ของคุณ เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบด้วยการแจ้งเตือน margin call ว่าคุณมีอิควิตี้ไม่เพียงพอที่จะรักษาโพซิชั่นนั้นได้

ระดับ Stop-out

ระดับ stop-out เป็นระดับของอิควิตี้ที่จะทำให้เกิดการปิดโพซิชั่นที่เปิดอยู่ของท่านโดยอัตโนมัติ บัญชีของลูกค้าจะถึงระดับ Stop out (การถูกปิดฐานะสัญญาโดยอัตโนมัติ) เมื่อทรัพย์สินทั้งหมดในบัญชีซื้อขายเท่ากับหรือต่ำกว่า 20% ของมาร์จิ้นที่กำหนดไว้

เปิดบัญชีจริง XM

ความเห็นถูกปิด แต่trackbacksละ Pingbacks are เปิด