Forex ll แนะนำฟอเร็กซ์เบื้องต้น ll สอนเทรดฟรี ll เรียนรู้การเทรด ll เทรดฟอเร็กซ์เป็นอาชีพ ll

การวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดก่อนการเทรด

1,867

การวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดก่อนการเทรด  ว่าเป็นขาขึั้น ขาลง หรือ Sideway

สภาวะของตลาด Forex นั้นแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ

  1. ขาขึ้น  Up Trend  เทรนขาขึ้นนั้นถูกกำหนดโดย Higher Hight (HH) คือราคาสูงสุดครั้งใหม่
  2. ขาลง Down Trend เทรนขาลงนั้นถูกกำหนดโดย Lower Lows (LL) คือราคาต่ำสุดครั้งใหม่
  3. แนวนอน Side way

หากสามารถวิเคราะห์แนวโน้มตลาดได้ว่าอยู่ในช่วงไหน และตลาดกำลังทำอะไร เป็นอย่างไร ก็จะส่งผลให้โอกาสในการทำกำไรเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน  รวมถึงการเข้า Order ตามเทรนด์ก็จะทำให้ปลอดภัยต่อการลงทุน  และลดความเสี่ยงได้  อย่างเช่น

หากเป็นเทรนขาขึ้นควรเล่น Buy เพราะถ้ากราฟสวิงตัวลงมาพักตัวตรงแนวรับ  ก็จะดีดตัวกลับขึ้นไปตำแหน่งที่สูงกว่าเดิม

หากเป็นเทรนขาลง ควรเล่น sale เพราะถ้ากราฟสวิงตัวขึ้นไปพักตัวตรงแนวต้าน  ก็จะดีดตัวกลับลงมาตำแหน่งที่ต่ำกว่าเดิม

แต่หากกราฟไม่เป็นเทรน หรือเป็น Side way ก็จะสามารถเล่นได้ทั้ง Buy และ Sale แต่ควรหาจุดเข้าที่เหมาะสม ไม่ควรเล่นกลางเทรน และหาจุด cut loss ทุกครั้งที่เปิด Order