สัมมนาฟอเร็กฟรี xm โคราช

257

สัมมนาฟอเร็กฟรี xm โคราช 22-4-2023

“พื้นฐานการเทรดทองคำ”

คุณสมภพ จิตรตระกูล วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจะมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการเทรดทองคำขั้นพื้นฐาน เทคนิคขั้นสูง และกลยุทธ์การวิเคราะห์ตลาดที่จำเป็นเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

ท่านจะได้เรียนรู้หลักพื้นฐานของการเทรดทองคำและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อราคาของโลหะมีค่าชนิดนี้ เช่น อุปสงค์และอุปทาน เงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ และอื่น ๆ

หลังจากที่ท่านเข้าใจพื้นฐานอย่างถ่องแท้แล้ว เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ทางเทคนิค สาธิตวิธีศึกษาการเคลื่อนไหวของราคาและวิธีใช้อินดิเคเตอร์ตลาดตัวท็อปโดยใช้เครื่องมือและทรัพยากรที่ดีที่สุด

วิทยากร

สมภพ จิตตระกูล

สมภพ จิตตระกูล


โค๊ซฟอเร็กซ์มืออาชีพ

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้

  • เข้าใจว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคหลักมีผลกระทบต่อราคาทองคำอย่างไร
  • เรียนรู้วิธีวิเคราะห์กราฟและกรอบเวลาของทองคำ
  • ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อกำหนดจุดเข้าและจุดออกในการเทรด

ผู้มาร่วมสัมมนาทุกท่านจะได้รับอินดิเคเตอร์การวิเคราะห์ทางเทคนิค Avramis Gold ซึ่งเป็นเครื่องมือชั้นเยี่ยมในการระบุการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นของทิศทางของตลาด*

วันที่

22 เมษายน

เวลา

9:00 – 13:00

สถานที่

โรงแรมแคนทารี (ดูแผนที่)

ที่อยู่

1 899 899/2 ถนน มิตรภาพ, อำเภอเมืองนครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา 30000, ประเทศไทย

ภาษา

ไทย

อาหารว่างหรืออาหาร

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจาก XM

ความเห็นถูกปิด แต่trackbacksละ Pingbacks are เปิด