เทคนิคการตีเส้นเทรนไลน์

2,159
เทคนิคการตีเส้นเทรนไลน์

การวิเคราะห์ฟอเร็กทางเทคนิคการตีเส้นเทรนไลน์ ก็คือ การลากเส้นตรงผ่านบนยอดสูงหรือลากผ่านยอดต่ำของจุดกลับตัว  เพื่อติดตามแนวโน้มของการเคลื่อนไหว และต้องมีจุดสองจุดขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นจุดยอดสูง หรือจุดยอดต่ำ

นอกจากนั้น  เส้นเทรนไลน์ยังทำหน้าที่เป็นระดับแนวต้านและแนวรับอีกด้วย และบอกถึงทิศทางและความเร็วของราคา

อีกทั้งสัญญาณการซื้อหรือขายน้้น ได้ถูกสร้างขึ้นในสถาณการณ์ที่แตกต่างกันออกไป สรุปแล้วเส้นเทรนไลน์(แนวโน้ม) ก็คือเครื่องมือติดตามแนวโน้มของราคา ซึ่งไม่ได้บ่งบอกถึงเป้าหมาย แต่จะบอกถึงการหาจังหวะเข้าซื้อหรือขาย เมื่อราคาได้เคลื่อนตัวผ่านเส้นเทรนไลน์นี้

เรามาเริ่มกับพื้นฐานของการลากเส้นเทรนไลน์แบบพื้้นฐาน เมื่อพฤติกรรมของราคามีการวิ่งผ่านเส้นเทรนไลน์ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน  ดังนั้น สามารถสรุปได้เป็นหัวข้อหลักๆ ได้ 2 หัวข้อ  คือ

1.การลากเส้นเทรนไลน์เพื่อหาจังหวะเข้าซื้อและขาย

2.การลากเส้นเทรนไลน์เพื่อหาจุดกลับตัวของราคา

ในภาพย่อยที่ 1 แสดงให้เห็นการลากเส้นเทรนไลน์ในขาขึ้น และเมื่อราคาเปลี่ยนทิศทางและตีทะลุผ่านเส้นเทรนไลน์ลงมาอย่างแรงและรวดเร็วโดยไม่มีการ Pullback หรือดีดกลับไปหาเส้นเทรนไลน์อีกเลย

ในภาพย่อยที่ 2 ราคาได้ดีดกลับ หรือ Pullback ขึ้นไปทดสอบเส้นเทรนไลน์ที่ทำหน้าที่เป็นแนวรับก่อนหน้านี้ แต่ขณะที่ดีดกลับขึ้นไปจะทำหน้าที่เป็นแนวต้าน ก่อนวกกลับลงมา ราคาที่ทะลุและปิดใต้เส้นเทรนด์ไลน์เป็นสัญญาณการเข้าสถานะ ขายหรือ sell หรือรอให้ราคากลับมาทดสอบแล้วไม่ผ่านและวกกลับลงมาจึงเปิดสถานะ Sell ก็ได้

ในภาพย่อยที่ 3 และภาพย่อยที่ 4 เป็นสถานการณ์ที่ตรงกันข้าม ก็คือเป็นการลากเส้นเทรนไลน์ขาลง ภาพที่ 3 ราคาวิ่งทะลุเส้นเทรนไลน์อย่างรวดเร็วและไม่ย้อนกลับมาทดสอบเส้นแนวโน้มอีกเลย ส่วนภาพที่ 4 ราคาได้ทะลุเส้นเทรนไลน์ขาลงขึ้นไปแล้วกลับมาทดสอบเส้นเทรนไลน์ซึ่งเป็นขณะที่ทำหน้าที่เป็นแรวรับ จุดที่ราคาวิ่งผ่านเส้นเทรนไลน์ขาลงคือจุดเข้าซื้อ(Buy) หรือจะรอให้ราคากลับมาทดสอบเส้นเทรนไลน์แล้วไม่ผ่านและเด้งขึ้นจึงเป็นสถานะ Buy ก็ได้

ความเห็นถูกปิด แต่trackbacksละ Pingbacks are เปิด