Forex ll แนะนำฟอเร็กซ์เบื้องต้น ll สอนเทรดฟรี ll เรียนรู้การเทรด ll เทรดฟอเร็กซ์เป็นอาชีพ ll
แท็กการท่องเว็บ

กราฟแท่งเทียนตรงข้าม

รูปแบบกราฟแท่งเทียนที่มีลักษณะตรงกันข้าม(candlesick pattern)

รูปแบบกราฟแท่งเทียนที่มีลักษณะตรงกันข้าม (candlesick pattern) ประวัติความเป็นมาของกราฟแท่งเทียน การวิเคราะห์เชิงเทคนิคโดยอาศัยกราฟแท่งเทียนนั้น เจ้าของตำรับที่แท้จริงคือชาวญี่ปุ่น เขาคือ Mr.Munehisa Homma ซึ่งมีความเป็นมาคือ…