แท็กการท่องเว็บ

กราฟแท่งเทียน

รูปแบบการกลับตัวแท่งเทียน

รูปแบบการกลับตัวแท่งเทียน  รูปแบบแท่งเทียนต่างๆในการกลับตัวในขาขึ้นครับ รูปแบบการกลับตัวแท่งเทียน (price action) ซึ่งจะมีนัยยะสำคัญเสมอ เมื่อกราฟเกิดเทรนขาลงอยู่ดีๆแล้วมีการกลับตัวและจะเปลี่ยนจากเทรนลงเป็นเทรนขาขึ้นนั้น…

รูปแบบกราฟแท่งเทียนที่มีลักษณะตรงกันข้าม(candlesick pattern)

รูปแบบกราฟแท่งเทียนที่มีลักษณะตรงกันข้าม (candlesick pattern) ประวัติความเป็นมาของกราฟแท่งเทียน การวิเคราะห์เชิงเทคนิคโดยอาศัยกราฟแท่งเทียนนั้น เจ้าของตำรับที่แท้จริงคือชาวญี่ปุ่น เขาคือ Mr.Munehisa Homma ซึ่งมีความเป็นมาคือ…