Forex ll แนะนำฟอเร็กซ์เบื้องต้น ll สอนเทรดฟรี ll เรียนรู้การเทรด ll เทรดฟอเร็กซ์เป็นอาชีพ ll
แท็กการท่องเว็บ

การวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด

การวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดก่อนการเทรด

การวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดก่อนการเทรด ว่าเป็นขาขึั้น ขาลง หรือ Sideway สภาวะของตลาด Forex นั้นแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ ขาขึ้น Up Trend เทรนขาขึ้นนั้นถูกกำหนดโดย Higher Hight (HH) คือราคาสูงสุดครั้งใหม่ ขาลง Down