แท็กการท่องเว็บ

ขาขึ้น

การเทรดตามแนวโน้ม(Trend)

แนวโน้ม (Trend) แนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) แนวโน้มขาขึ้นสังเกตุได้จากการก่อตัวของราคาที่มียอดสูง(Higher High)ที่สูงขึ้นกว่ายอดสูงก่อนหน้า(high) และยอดต่ำใหม่(Higher Low) ที่สูงกว่ายอดต่ำก่อนหน้า(Low) …

การวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดก่อนการเทรด

การวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดก่อนการเทรด ว่าเป็นขาขึั้น ขาลง หรือ Sideway สภาวะของตลาด Forex นั้นแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ ขาขึ้น Up Trend เทรนขาขึ้นนั้นถูกกำหนดโดย Higher Hight (HH) คือราคาสูงสุดครั้งใหม่ ขาลง Down