แท็กการท่องเว็บ

คลื่นเอลเลียตเวฟ

รูปแบบการกลับตัวของเทรนด์ trend reversal (EP.4) โดย XM.COM

รูปแบบการกลับตัวของเทรนด์ trend reversal (EP.4) โดย XM.COM https://youtu.be/Dv_X9wAVCF4 รูปแบบการกลับตัวของเทรนด์ trend reversal (EP.4) โดย XM.COMวันที่ 11 พ.ย. 2559 ในบทนี้เราจะได้เรียนรู้รูปแบบการกลับตัวหลักที่จะเจอในกราฟย้อนหลังในตลาด…