แท็กการท่องเว็บ

คาดกาณณ์ราคาทองคำ

คาดการณ์ราคาทองคำ – ราคาทองคำพยายามในเชิงบวก – บทวิเคราะห์ – 14-07-2021

คาดการณ์ราคาทองคำ - ราคาทองคำพยายามในเชิงบวก – บทวิเคราะห์ - 14-07-2021 ราคาทองคำแสดงการซื้อขายที่เป็นบวกเมื่อเปิดวันนี้ และพยายามกลับมามีแนวโน้มเป็นขาขึ้นที่คาดการณ์ไว้ระหว่างวัน โดยรอการเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมเพื่อเยี่ยมชม 1825.15…