แท็กการท่องเว็บ

จุด(Points)

ปิ๊บ(Pip) จุด(Points) ต่างกันอย่างไร

ปิ๊บ(Pip) จุด(Points) ต่างกันอย่างไร สิ่งที่หลายคนยังสับสนหรือยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับคำว่า  Pip และคำว่า Point สองคำนี้เป็นคำที่ใช้เรียก หน่วยของค่าเงินซึ่งแน่นอนว่าคุณนั้นอาจยังไม่เข้าใจ หรืออาจคิดว่า ค่าสองตัวนี้น่าจะมีค่าเหมือนๆกัน…