แท็กการท่องเว็บ

นอน ฟาร์ม

ข่าวนอนฟาร์มคืออะไร (Non-farm Payrolls)

ข่าวนอนฟาร์มคืออะไร (Non-farm Payrolls) ข่าวนอนฟาร์มคืออะไร (Non-farm Payrolls) ข่าวนอนฟาร์มคืออะไร (Non-farm Payrolls) นอนฟาร์มในที่นี้หมายถึง ข่าวรายงานการจ้างงานต่างๆที่ไม่รวมกับอุตสาหกรรมรวมภาคการเกษตรของสหรัฐ คือนอกจากภาคเกษตร …