แท็กการท่องเว็บ

บรรลุธรรม

ทวนกระแสความคิดเพื่อการรู้แจ้ง

ทวนกระแสความคิดเพื่อการรู้แจ้ง ทวนกระแสความคิดเพื่อการรู้แจ้ง คติความเชื่อของชาวอินเดียโบราณก่อนหน้าพุทธกาลหรือร่วมสมัยนั้น  บางพวกเชื่อว่าทุุกข์ไม่มีเหตุ อยู่ดีๆมันจะทุกข์ มันก็ทุกข์ของมัน เราแก้ไขเยียวยาอะไรไม่ได้ …