แท็กการท่องเว็บ

รูปแบบกราฟ

รูปแบบราคาที่จะเข้าซื้อหรือขาย (Price Pattern)

รูปแบบราคาที่จะเข้าซื้อหรือขาย (Price Pattern) ข้อมูลจากอดีต ที่มีสถิติบอกอนาคตให้เห็นเป็นตัวอย่าง(ได้ผล) สามารถเลือกนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสม ก็ไม่ได้มากมายอะไร แล้วทำไมต้องไปศึกษาอะไร วุ่นวาย มากมาย เยอะแยะ ให้มันปวดหัวทำไม???…