Forex ll แนะนำฟอเร็กซ์เบื้องต้น ll สอนเทรดฟรี ll เรียนรู้การเทรด ll เทรดฟอเร็กซ์เป็นอาชีพ ll
แท็กการท่องเว็บ

รูปแบบแท่งเทียนที่พบบ่อย

รูปแบบการกลับตัวแท่งเทียน

รูปแบบการกลับตัวแท่งเทียน  รูปแบบแท่งเทียนต่างๆในการกลับตัวในขาขึ้นครับ  เป็นรูปแบบของการกลับตัวของแท่งเทียน (price action) ซึ่งจะมีนัยยะสำคัญเสมอ ซึ่งอาจจะเกิดการกลับตัวเมื่อเกิดขึ้นตรงยอดของกราฟ…