แท็กการท่องเว็บ

เทรนไลน์

เทคนิคการตีเส้นเทรนไลน์

การวิเคราะห์ฟอเร็กทางเทคนิคการตีเส้นเทรนไลน์ ก็คือ การลากเส้นตรงผ่านบนยอดสูงหรือลากผ่านยอดต่ำของจุดกลับตัว เพื่อติดตามแนวโน้มของการเคลื่อนไหว และต้องมีจุดสองจุดขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นจุดยอดสูง หรือจุดยอดต่ำ นอกจากนั้น …