แท็กการท่องเว็บ

แท่งเทียนโดจิ

รูปแบบการกลับตัวแท่งเทียน

รูปแบบการกลับตัวแท่งเทียน  รูปแบบแท่งเทียนต่างๆในการกลับตัวในขาขึ้นครับ รูปแบบการกลับตัวแท่งเทียน (price action) ซึ่งจะมีนัยยะสำคัญเสมอ เมื่อกราฟเกิดเทรนขาลงอยู่ดีๆแล้วมีการกลับตัวและจะเปลี่ยนจากเทรนลงเป็นเทรนขาขึ้นนั้น…