แท็กการท่องเว็บ

Bollinger Bands

วิธีหรือเทคนิคการเทรดด้วย Bollinger Bands

วิธีหรือเทคนิคการเทรดด้วย Bollinger Bands Bollinger Bands เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเช่นกัน เป็นเครื่องมือที่ใช้ดูเทรนด์และการกลับตัวเป็นหลัก บ่งบอกถึงความต่อเนื่องและการเคลื่อนที่ของราคา …