แท็กการท่องเว็บ

Gold Price Futures (GC)

การวิเคราะห์ทางเทคนิค ของ Gold Price Futures (GC) –…

ทิศทางของตลาดทองคำ Comex ในเดือนกุมภาพันธ์ในวันศุกร์มีแนวโน้มที่จะถูกกำหนดโดยปฏิกิริยาของเทรดเดอร์ที่ $ 1864.90 โกลด์ฟิวเจอร์สมีการซื้อขายทรงตัวในช่วงต้นวันศุกร์ในขณะที่รวมอยู่ในกรอบแคบเป็นช่วงที่ห้า …