แท็กการท่องเว็บ

Parabolic SAR

วิธีใช้และหาจุดเปลี่ยนเทรนด้วย Parabolic SAR

วิธีใช้และหาจุดเปลี่ยนเทรนParabolicSAR วิธีใช้และหาจุดเปลี่ยนเทรน Parabolic SAR เป็นอีกเครื่องมือหนึ่ง ที่เป็นที่นิยม เพราะสามารถดูและเข้าใจได้โดยง่าย ไม่มีอะไรซับซ้อน เหมาะกับเทรนด์ หรือมีแนวโน้ม ใช้บอกเทรนด์ ว่าเป็นอย่างไร…