ทฤษฎีของคลื่น FX

1,514

ทฤษฎีทฤษฎีของคลื่น FX คืออะไร

ทฤษฎีของคลื่น FX เป็นปรากฎการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นกับตลาด Forex  บันไดขั้นแรกในการทำความเข้าใจคลื่น FX ก็คือการตระหนักถึงอารมณ์ตลาดที่มีแนวโน้มว่ากำลังแสดงตัวอยู่ระหว่าง “ความเสี่ยงสูง”  หรือ “ความเสี่ยงต่ำ”

ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูง  อารมณ์ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือความหวังและความโลภ   ซึ่งเป็นภาพเหตุการณ์ที่  5  คู่สกุลเงินดังมีรายชื่อต่อไปนี้จะแข็งค่าขึ้น  คือ  สกุลเงินยูโร (EUR) สกุลเงินปอนด์ (Pound) สกุลเงินออสซี่ (AUD) สกุลเงินกีวี่ (NZD) และสกุลเงินลูนี่ (CAD)

ส่วนสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่ำ  อารมณ์ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ  ความกลัวและความตื่นตระหนก  ซึ่งเป็นภาพเหตุการณ์ที่  3 คู่สกุลเงินดังมีรายชื่อต่อไปนี้จะแข็งค่าขึ้น  นั่นคือ  สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD),สกุลเงินเยน(JPY) และสกุลเงินฟรังค์(CHF)

คลื่น FX  เกิดจากเหตุการณ์ทางการเมืองในประเทศต่างๆ หรือ  เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจทั่วโลก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดกับประเทศที่พัฒนาแล้ว  ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาที่จะทำให้ตลาดเคลื่อนไวมากกว่า  500  pips  ในแต่ละครั้ง

ความเห็นถูกปิด แต่trackbacksละ Pingbacks are เปิด