ประทีปส่องธรรมนำสู่พระนิพพาน

696

ประทีปส่องธรรมนำสู่พระนิพพาน

หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ และลูกศิษย์ พุทธสาวกของพระพุทธองค์ เรียบเรียงและรวบรวมไว้เพื่อให้ผู้ที่สนใจใฝ่ในธรรม เพื่อเป็นเหมือนประทีปส่องทางให้เราได้ก้าวตามเพื่อให้ถึงซึ่งพระนิพพานได้โดยไม่หลงทาง 

เมืองพระนิพพาน


คิริมานนทสูตร(พระยาธรรมิกราช)


คำสอนจาก ซีรี่ย์พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก


พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน


มุตโตทัย หลักธรรมคำสอนของ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต


ขันธะวิมุติสะมังคีธรรมะ โดย พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (ฉบับถอดความภาคปฏิบัติ)


ทางพ้นทุกข์  พระธรรมคำสั่งสอน โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท

คำสอนพระธุดงค์นิรนาม “บุญแท้” หาได้ที่ไหน เมื่อไม่มีอะไรปรากฏตัวอยู่จริง

 

ความเห็นถูกปิด แต่trackbacksละ Pingbacks are เปิด