ปัจจัยที่มีผลต่อราคาสกุลเงิน

988

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาสกุลเงิน

มันคือส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยที่ขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของราคา Forex และทำให้สกุลเงินหนึ่งมีความน่าสนใจมากกว่าอีกสกุลเงินหนึ่ง

ไม่มีตลาดการเงินใดที่เข้าใจถึงสิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่ในชุมชนการค้าโลก ณ เวลาใดก็ตาม เช่น การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แต่ในท้ายที่สุด ราคา Forex เป็นผลมาจากแรงของอุปสงค์และอุปทาน

ต้นทุนของสกุลเงินหนึ่งเทียบกับอีกสกุลหนึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนื่องจากแรงของอุปสงค์และอุปทาน ดังนั้นจึงปลอดภัยที่จะบอกว่ามูลค่าของสกุลเงินไม่ได้รับอิทธิพลจากแรงผลักดันเดียว แต่มาจากหลายปัจจัย กองกำลังเหล่านี้โดยทั่วไปแบ่งออกเป็นสามประเภท

 • จิตวิทยาการตลาด
 • ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
 • เงื่อนไขทางการเมือง

จิตวิทยาการตลาดขับเคลื่อนราคา Forex อย่างไร?

 • ซื้อข่าวลือ ขายความจริง
 • เที่ยวบินสู่คุณภาพ
 • เที่ยวบินสู่ความปลอดภัย
 • แนวโน้มระยะยาว

หนึ่งในแง่มุมที่ยากกว่าของตลาด Forex ที่จะเข้าใจคืออิทธิพลของจิตวิทยาตลาดที่มีต่อราคาของสกุลเงิน เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับงบการเงินหรือการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายของธนาคารกลางเทรดเดอร์ Forex จึงยากจะรับมือ

บางครั้งมันเป็นเพียงวิธีที่ธนาคารกลางใช้ถ้อยคำในคำแถลงนโยบายหรือน้ำเสียงเท่านั้น แต่ผู้ค้า Forex เปลี่ยนความรู้สึก “เหยี่ยว” หรือ “โน้มน้าวใจ” อย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงใช้จิตวิทยาการตลาดในตลาดสกุลเงิน

อยู่ภายใต้หมวดหมู่ของจิตวิทยาการตลาดดังต่อไปนี้:

ซื้อข่าวลือ ขายความจริง

เป็นแนวโน้มที่ค่าใช้จ่ายของสกุลเงินจะสะท้อนผลกระทบของการกระทำใด ๆ ก่อนที่มันจะเกิดขึ้น และเมื่อเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตอบสนองในทิศทางตรงกันข้าม

เที่ยวบินสู่คุณภาพ

นักลงทุน Forex มักจะแสวงหาการปกป้องสกุลเงินที่ปลอดภัยในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ระหว่างประเทศที่ไม่สงบ ในระหว่างเหตุการณ์นี้ นักลงทุนต้องการสกุลเงินที่มองว่าแข็งค่ากว่าคู่สกุลเงินที่อ่อนแอกว่า

เที่ยวบินสู่ความปลอดภัย

เมื่อมีความชัดเจนในตลาด นักลงทุนจะแสวงหาสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด โดยทั่วไปเรียกว่าสถานการณ์ “เสี่ยง” กล่าวอีกนัยหนึ่ง นักลงทุนยินดีที่จะรับความเสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อรับรางวัลที่สูงขึ้น ในช่วงเวลาของความไม่แน่นอน ความเชื่อมั่นของนักลงทุนอาจเปลี่ยนกลับเป็นความคิดที่ “ไม่ชอบความเสี่ยง” ซึ่งพวกเขาขายสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าหรือ “เสี่ยง” เพื่อสนับสนุนสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนต่ำกว่าหรือ “ปลอดภัย”

แนวโน้มระยะยาว

ไม่ว่าจะเป็นเพราะแนวโน้มทางเศรษฐกิจหรือการเมือง สกุลเงินบางสกุลมักจะเคลื่อนไหวในระยะยาว แนวโน้มที่เด่นชัดดึงดูดความสนใจของนักลงทุนรอบระยะยาว เนื่องจากไม่มีวัฏจักรธุรกิจที่แท้จริงหรือฤดูการเติบโตที่ส่งผลกระทบต่อราคาสกุลเงิน นักลงทุนบางประเภทที่มีอำนาจคงอยู่จึงมองหาประโยชน์จากแนวโน้มระยะยาวของสกุลเงิน

อิทธิพลทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่ขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของราคา Forex คืออะไร?

 • ตัวเลขทางเศรษฐกิจ
 • นโยบายเศรษฐกิจ
 • ภาวะเศรษฐกิจ
 • การเติบโตทางเศรษฐกิจและสุขภาพ
 • การขาดดุลงบประมาณหรือส่วนเกินของรัฐบาล
 • ความสมดุลของระดับการค้าและแนวโน้ม

อิทธิพลทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่ผลักดันให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคามักจะถูกเผยแพร่โดยหน่วยงานของรัฐ ธนาคารกลาง และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเอกชนรายใหญ่ มาในรูปแบบของรายงานตามกำหนดเวลา การแถลงข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ สุนทรพจน์ และคำพูดของสื่อข่าว

ตกอยู่ภายใต้ประเภทของอิทธิพลทางเศรษฐกิจดังต่อไปนี้:

ตัวเลขทางเศรษฐกิจ

แม้ว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจทั้งหมดจะมีผลกระทบต่อตลาด Forex ในระยะสั้น แต่ตัวเลขบางตัวมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของตลาด โดยปกติแล้ว ตัวเลขเหล่านี้จะหมุนเวียน ทำให้แต่ละคนมีโอกาสได้แชร์สปอตไลท์

ตัวอย่างคือผู้ค้าให้ความสำคัญกับรายงาน GDPมากกว่ารายงานยอดขายปลีกเมื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมเป็นปัญหาสำคัญ ในบางครั้ง รายงานการเคลมผู้ว่างงานรายสัปดาห์จะย้ายสกุลเงินมากกว่ารายงานงานรายเดือน

ภายใต้เงื่อนไขบางประการ ข้อมูลทางเศรษฐกิจอาจส่งผลต่อสกุลเงินมากกว่าการตัดสินใจของธนาคารกลาง ในบางครั้ง ธนาคารกลางอาจออกการตัดสินใจด้านนโยบายที่ไม่เปลี่ยนแปลง แต่รายงานตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งเกินคาดอาจผลักดันราคาให้สูงขึ้นเนื่องจากราคานักลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในอนาคตอันใกล้

วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำความเข้าใจสิ่งนี้คือสมมติว่ารสนิยมและความชอบของเทรดเดอร์เปลี่ยนไป

นโยบายเศรษฐกิจ

นโยบายเศรษฐกิจประกอบด้วยนโยบายการคลังของรัฐบาล (แนวปฏิบัติด้านงบประมาณ/การใช้จ่าย) และนโยบายการเงิน (วิธีการที่ธนาคารกลางของรัฐบาลมีอิทธิพลต่ออุปทานและต้นทุนของเงิน ซึ่งสะท้อนโดยระดับของอัตราดอกเบี้ย)

นโยบายของรัฐบาลและธนาคารกลางมักจะเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากทั้งคู่มีแนวโน้มที่จะระบุปัญหาแล้วพยายามแก้ไขโดยให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฉุกเฉิน (รัฐบาล) หรือการปรับลดอัตราดอกเบี้ย (ธนาคารกลาง)

การเคลื่อนไหวเหล่านี้มักต้องใช้เวลาในการดำเนินการผ่านระบบเศรษฐกิจ แต่ผู้ค้า Forex ไม่จำเป็นต้องรอให้สิ่งนี้เกิดขึ้น พวกเขาตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวครั้งแรกของรัฐบาลหรือธนาคารกลางแล้วทำการปรับเปลี่ยนในภายหลัง

การเคลื่อนไหวของราคาในEUR/USDในเดือนมิถุนายน 2021 เน้นว่านโยบายของธนาคารกลางสามารถมีอิทธิพลต่อทิศทางของคู่ Forex ได้อย่างไร ค่าเงินสกุลเดียวร่วงลงในเดือนนั้นเมื่อธนาคารกลางสหรัฐเปลี่ยนน้ำเสียงเป็น hawkish โดยเลื่อนวันที่ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไป ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คงอัตราดอกเบี้ยไว้และไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระยะเวลาในการออกจากนโยบายการเงินที่หลวม

ภาวะเศรษฐกิจ

ภาวะเศรษฐกิจแบ่งออกเป็นประเภทกว้างๆ หลายประเภท ซึ่งมักเกิดจากเหตุการณ์ระยะยาว กล่าวอีกนัยหนึ่ง รายงานที่ไม่ดีที่นี่และที่นั่นจะไม่ถือเป็น “ภาวะเศรษฐกิจ” อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการจ้างงานที่อ่อนแอหรือตัวเลขเงินเฟ้อที่แข็งแกร่งจะจัดอยู่ในหมวด “ภาวะเศรษฐกิจ”

แม้ว่าความประหลาดใจในระยะสั้นในรายงานอาจทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาที่ผันผวนและสวนทางกันในหนึ่งหรือสองวัน แต่แนวโน้มระยะยาวในข้อมูลทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวในระยะยาวในสกุลเงิน

การเติบโตทางเศรษฐกิจและสุขภาพ

รายงานต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ( GDP ) ระดับการจ้างงาน ยอดค้าปลีก การใช้กำลังการผลิต และอื่นๆ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจและสุขภาพของประเทศ นักลงทุนมักจะเรียกร้องสกุลเงินที่มีเศรษฐกิจดีที่สุด

การขาดดุลงบประมาณหรือส่วนเกินของรัฐบาล

กล่าวอย่างง่าย ๆ การขาดดุลงบประมาณที่แคบลงมักจะดีสำหรับมูลค่าของสกุลเงิน การขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลที่ขยับขยายโดยทั่วไปนั้นไม่ดี รายงานเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะมีอิทธิพลในระยะยาวต่อราคาของสกุลเงิน รายงานเหล่านี้มักไม่ก่อให้เกิดความผันผวนในระยะสั้นจนกว่าจะถึงระดับสูงสุดหรือเป็นประวัติการณ์

ความสมดุลของระดับการค้าและแนวโน้ม

นักลงทุน Forex เฝ้าดูความสมดุลของระดับการค้าและแนวโน้มอย่างระมัดระวัง ส่วนเกินและการขาดดุลถือเป็นตัวบ่งชี้ความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจของประเทศ เป็นอีกครั้งที่รายงานเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะผลักดันแนวโน้มระยะยาวในสกุลเงิน

เงื่อนไขทางการเมืองส่งผลต่อราคา Forex อย่างไร?

สภาพการเมืองภายใน ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติสามารถมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อราคาสกุลเงิน ความวุ่นวายทางการเมืองและความไม่มั่นคงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ในขณะที่การเพิ่มขึ้นของกลุ่มการเมืองที่ถูกมองว่ามีความรับผิดชอบทางการเงินสามารถส่งผลในเชิงบวกได้

ประเทศหนึ่งในภูมิภาคหนึ่งอาจกระตุ้นความสนใจเชิงบวกหรือเชิงลบในประเทศเพื่อนบ้าน และในกระบวนการนี้ อาจส่งผลกระทบต่อสกุลเงินของประเทศนั้น ผลการเลือกตั้งและการเปลี่ยนแปลงอำนาจพรรคการเมือง

เหตุใดโรคระบาดจึงเป็นที่มาของความผันผวนของ Forex

ผู้ค้า Forex ได้เรียนรู้วิธีที่ยากที่การระบาดใหญ่อาจเป็นสาเหตุของความผันผวนของราคา ในปี 2020 เมื่อการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก สนามเด็กเล่นก็ถูกยกระดับไปทั่วโลก

เมื่อเศรษฐกิจทั้งหมดถดถอยในเวลาเดียวกัน สกุลเงินหลักทั้งหมดก็ลดลง อย่างไรก็ตาม นักเทรดพยายามรักษาความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินหลัก แต่ในช่วงเวลาสั้นๆ เงินก็ไหลเข้าสู่ดอลลาร์สหรัฐเพื่อการป้องกัน เราเรียนรู้ก่อนหน้านี้ว่าเป็นเพราะเที่ยวบินสู่ความปลอดภัย หรือการซื้อเที่ยวบินสู่คุณภาพ

ธนาคารกลางและรัฐบาลส่วนใหญ่ทำเช่นเดียวกัน – ลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างมากและทำให้ตลาดการเงินหลั่งไหลด้วยเงินสดจำนวนมหาศาล

ในฐานะที่เป็นเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงและเศรษฐกิจเริ่มก่อตั้งและเปิดเงื่อนไขการซื้อขายที่ดีขึ้น แต่ตอนนี้ผู้ค้าให้ความสนใจมากขึ้นในการเจริญเติบโตของ GDPเพิ่มขึ้นอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นกิจกรรมโรงงาน แต่ที่สำคัญที่สุดในประเทศอัตราดอกเบี้ย

ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยเป็นตัวกำหนดความแข็งแกร่งของสกุลเงินในที่สุด

ปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ในบทความนี้เหมาะสำหรับการระบุความผันผวนในระยะสั้นและแนวโน้มในระยะยาว แต่ท้ายที่สุดแล้ว ปัจจัยทั้งหมดมาจากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยหรือความแตกต่างของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล มันคือส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยที่ขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของราคา Forex และทำให้สกุลเงินหนึ่งมีความน่าสนใจมากกว่าอีกสกุลเงินหนึ่ง

เมื่อภาวะเศรษฐกิจดีขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลก็มีแนวโน้มสูงขึ้น ผลตอบแทนในประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะขยับขึ้นเร็วกว่าคนอื่นๆ เนื่องจากเงินแสวงหาผลตอบแทนสูงสุด นักลงทุนจะซื้อสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนที่น่าดึงดูดที่สุด

การยืนยันที่ชัดเจนที่สุดว่าความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยขับเคลื่อนสกุลเงินอย่างไรนั้นอยู่ในคู่ Forex USD/JPY

ในช่วงกลางปี ​​2564 ธนาคารกลางสหรัฐประกาศว่ากำลังเข้าใกล้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ในขณะที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นประกาศว่ากำลังพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ในสหรัฐอเมริกา อัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากข่าว ซึ่งเป็นการขยายส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น ทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นการลงทุนที่น่าดึงดูดยิ่งขึ้น

ความเห็นถูกปิด แต่trackbacksละ Pingbacks are เปิด