แท็กการท่องเว็บ

คลื่นฟอเร็กซ์

ทฤษฎีของคลื่น FX

ทฤษฎีทฤษฎีของคลื่น FX คืออะไร ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูง  อารมณ์ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือความหวังและความโลภ   ซึ่งเป็นภาพเหตุการณ์ที่  5  คู่สกุลเงินดังมีรายชื่อต่อไปนี้จะแข็งค่าขึ้น  คือ  สกุลเงินยูโร (EUR) สกุลเงินปอนด์ (Pound)…