Forex ll แนะนำฟอเร็กซ์เบื้องต้น ll สอนเทรดฟรี ll เรียนรู้การเทรด ll เทรดฟอเร็กซ์เป็นอาชีพ ll
การเรียกดูหมวดหมู่

บทความลงทุน

ออปชั่น(OPTIONS) คืออะไร

อาจจะเคยได้ยินหรือ ไม่เคยได้ยิน ว่า OPTIONS จะเป็นทางเลือกอะไร จะพาไปรู้จัก OPTIONS กัน ออปชั่น(OPTIONS) ในบทความนี้จะหมายถึง ตราสารอนุพันธ์ประเภทหนึ่งที่เป็นสัญญาซื้อขายทรัพย์สินในอนาคต โดยเป็นสัญญาที่ผู้ขาย OPTIONS ให้สิทธิแก่ผู้ซื้อ…